Algemene voorwaarden

Indentiteit van de ondernemer

Presents2Give

Dynamoweg 4, 4382 WZ Vlissingen;

Telefoonnummer: 06-16012434 (WhatsApp)

E-mailadres: info@presents2give.nl

KVK-nummer: 86983482

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Presents2give heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen en of aan te vullen.

In overleg tussen beide partijen kan worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden.

 

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Kleuren en grote kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Prijzen en betalingen

 • De prijzen zijn incl. 21% BTW, excl. eventuele verzendkosten.
 • Presents2give is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen en typefouten.
 • Bestellingen kunnen op de volgende manier betaald worden:
 1. Vooraf overmaken via betaalverzoek of overmaking op banknummer: IBAN: NL47KNAB 0507784359 tnv presents2give BIC-CODE : KNABNL2H
 2. Via Ideal
 • Opdrachten die binnen 7 dagen niet zijn betaald komen te vervallen.

Verzenden en Leveren

 • Artikelen op voorraad worden verzonden binnen 7 dagen nadat de betaling binnen is.
 • Artikelen die op verzoek moeten worden gemaakt zal de levering in overleg plaatsvinden.
 • Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van de grote en gewicht van de bezorgdienst. (Gratis bezorgen vanaf €20,00 voor verzending binnen Nederland.)
 • Alle genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten.
 • Presents2give is niet aansprakelijk voor beschadigingen die tijdens het verzenden zijn opgelopen.

Ruilen en Herroepingsrecht

 • De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 • De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.
 • Een retour zending is alleen mogelijk in overleg tussen beide partijen.
 • De consument kan de overeenkomst ontbinden wanneer het geleverde niet binnen 30 dagen is geleverd.
 • De consument is verplicht de artikelen te controleren, en indien iets niet in orde is dit binnen 2 dagen van levering dit kenbaar te maken aan Presents2give.
 • Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour. Hiermee worden producten bedoeld die bedrukt worden met naam of andere persoonlijke gegevens.

Overmacht

In geval van overmacht is Presents2give niet verplicht haar verplichtingen na te komen, indien niet geleverd kan worden zal er contact worden gezocht met de consument.

 

Persoonsgegevens

Alle gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld.

Presents2give verstrekt geen gegevens aan derde.